Nhật ký ở nhà – tập 4 (Covid năm thứ 1, mùa 2 🙂 Ở phần trước, mình đề cập đến sức khỏe tinh thần (mental health), nhưng chỉ đi qua về những thói quen (daily pactices) chưa được tích cực, của một trong số chúng ta, trong mùa covid. Phần này, mình đi sâu hơn […]

LOCKDOWN STORIES – PART 3Nhật ký ở nhà – Phần 3 Làn sóng thứ 2 trở lại kiểu khá nhanh và đầy tính bất ngờ, so với suy nghĩ của mình và nhiều người xung quanh mình biết. Sau đợt 1, và đặt biệt là mấy ngày gần đây, mình có để ý về một […]

Nhật ký ở nhà – phần hai Cư sỹ tại gia thường là những người thực tập Thiền ở nhà, thay vì vào một ngôi chùa nào đấy. Nhưng sự khác biệt ở của mỗi cá nhân khi tiến xa vào quá trình luyện tập, đó là khả năng loại bỏ khái niệm đã được […]

Nhật ký ở nhà – Tập 1 Những ngày ngồi nhà, mình có nhiều thời gian yên tĩnh hơn cho bản thân, giống như những ngày tháng bên trời Âu tươi đẹp. Cuộc sống lúc đó giống như exclusive theme park trong series phim Westworld, bộ phim về khoa học viễn tưởng nhức não mà […]

I’ve given it a lot of thought after watching the documentary and seriously consider becoming a full-time vegetarian instead of being like a flexitarian at the moment. I did it a couple of times in the past, for a period of 3 months and several one-month times, and I do believe that anyone could be […]