Lockdown stories Nhật ký ở nhà – Tập cuối Thực tại là những gì diễn ra ngay hiện tại, trong tương tác với thân và tâm của chúng ta. Kiến thức, kinh nghiệm hay ký ức là những gì đã xảy ra, có thể thích hợp tại một thời điểm, nhưng chưa chắc có thể […]

Your year of the Ox – Năm con trâu 1. Cho dù mục đích của bạn khi đến với Thiền là gì, thì đó cũng là một cách duyên. Từ lúc bắt đầu bập bẹ ngồi bán già, cho đến khi bạn luôn nhận biết chính mình qua từng hơi thở, qua từng phút giây, […]

H’Mong minority – an untold storyOur porter, Páo, is one of among a thousand men in the H’Mong village whose jobs are primarily to carry heavy loads for trekkers every autumn & winter trekking seasons. ‘I have a wife and 3 kids at home, and am the sole breadwinner in the family’ – say 29-year-old […]

Nhiều tổ chức phi chính phủ (NGOs) ra đời, với mục đích xóa đói giảm nghèo, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho các cán bộ địa phương. Khi có sự kết hợp giữa nhà nước và nhân dân, các dự án triển khai mới hiệu quả và mang tính BỀN VỮNG. Thực […]

Nhật ký ở nhà – tập 4 (Covid năm thứ 1, mùa 2 🙂 Ở phần trước, mình đề cập đến sức khỏe tinh thần (mental health), nhưng chỉ đi qua về những thói quen (daily pactices) chưa được tích cực, của một trong số chúng ta, trong mùa covid. Phần này, mình đi sâu hơn […]