Monthly Archives: May 2012

Lý Sơn ngày về…

Tôi đến Lý sơn vào những ngày nắng gió cuối tháng 4 của miền Trung. Sau gần 1 năm một năm làm việc,trải qua bao nhiêu ”sóng gió”,cuối cùng tôi cũng đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn sếp. Tôi nghĩ,đã đến lúc phải dừng lại một thời gian,để nhìn lại chặng đường mình đi […]