Monthly Archives: April 2013

A hiking trip

”When the sun is shining I can do anything; no mountain is too high, no trouble too difficult to overcome ” Wilma Rudolph Ngọn núi thứ 3 cuối cùng đã được chinh phục vào lúc 21h30 ngày 31/03/2013 trong 1 đêm đầy giá rét và sợ hãi. Nhớ lại lần đầu tiên vào hè năm […]