Monthly Archives: July 2013

8 ngày đi bụi ở Singapore – Malaysia

“Vốn dĩ trên thế giới này làm gì có đường, người ta đi mãi rồi cũng thành đường thôi” – Lỗ Tấn, Cố Hương Hồi còn là sinh viên, tôi thường ngồi một mình trong căn phòng 16m vuông của mình rồi tự viết ra các resolutions cho năm tiếp theo. Thói quen ấy kéo […]