Monthly Archives: September 2013

28 Sept 2013

Cuối tuần rãnh rỗi đầu tiên của tháng 9. Sau đợt đi Thái Lan về thì phải xách balo lên và đi Hà Nội công tác tuần sau đó. Đến tuần thứ 3 lại đón em Huyền Chip vào Đà Nẵng giao lưu với hội Couchsurfing của mình. Phải nói rằng, bận rộn khiến cho […]