Monthly Archives: October 2013

Sài Gòn, Sài Gòn

Sài Gòn, Đôi khi em làm tôi nhớ đến điên dại. Đôi khi ngồi một mình giữa đêm khuya vắng lặng, anh lại lôi đống ảnh cũ hồi xưa. Anh đã đặt tên cho nó là Sài Gòn – Sài Gòn, trong đó lưu trữ tất cả mọi kỉ niệm mà anh với em đã […]