Monthly Archives: November 2015

Hướng về nước Pháp

Mấy ngày qua thực sự là chuỗi ngày buồn đối với nước Pháp khi hàng loạt vụ xả súng đã gây ra thương vong cho nhiều người dân vô tội. Càng buồn hơn khi tại đất nước mình, cộng đồng mạng lại so sánh mức độ thương vong hàng ngày tại Pháp và Việt Nam. […]