April’s song

Faun is a German band formed in 1998 who play pagan folk, darkwave and medieval music.

The originality of their music style is that they fall back to “old” instruments, and the singing is always the center of attention. The vocals are performed in a variety of languages, including German, Latin, Greek, and Scandinavian languages. Their instruments include Celtic harp, Swedish nyckelharpa, hurdy-gurdy, bagpipes, cittern, flutes and many others.

Faun là ban nhạc Đức thành lập năm 1998, chơi nhạc dân gian ngoại đạo (pagan folk), nhạc sóng tối (darkwave) và nhạc thời Trung cổ.Nét độc đáo trong phong cách âm nhạc của họ là ở những nhạc cụ cổ xưa và cách hát của họ.Các giọng hát được trình diễn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, gồm tiếng Đức, Latin, Hy Lạp, và Scandinavia.Nhạc cụ gồm Celtic harp (là đàn harp ở các vùng Anh quốc, Scotland và Ireland), nyckelharpa (nhạc cụ truyền thống của Thụy Điển, khoảng 600 năm tuổi), hurdy-gurdy (violon quay, có từ 1000 năm trước ở vùng Basque, giữa Pháp và Tây Ban Nha), bagpipes (kèn túi Sctoland, có từ 1000 năm trước công nguyên), cittern (đàn dây có từ thời Phục Hưng), sáo và nhiều nhạc cụ khác.Faun là ví dụ điển hình về âm nhạc Mittelalter, phong cách âm nhạc Đức pha trộn giữa nhạc dân gian thời Trung cổ và nhạc kim loại dân gian.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: