Category Life hack

Kindness vs Intelligent

Would you choose kindness over intelligence, or the other way around, in order to be successful? Generally, the more intelligent one has, the more the person likely think of themselves just to gain more material possession. Cleverness is a gift, while kindness is a personal choice. Gifts are given after all. Choices can be hard […]

Planet Earth II

Những cuốn kinh có một sức mạnh kỳ lạ, là không phải ai đọc vào cũng sẽ hiểu được, giống như con đường từ lúc hiểu đến thực hành được hay đạt đến những ”tầng lớp” cao siêu mà người đời vẫn hàng ngày truyền tai nhau nghe, chung quy là cả một chặng đường […]

Trekking, Bạch Mã và những câu chuyện cuộc sống

Con đường chúng ta đã qua… Cuộc sống giống như con đường này, ta cứ đi mãi đi mãi. Cứ nghĩ rằng phía cuối con đường là sẽ là một thiên đường hạnh phúc. Nhưng… Hạnh phúc chính là những giọt mồ hôi lăn trên trán. Nó kết tinh lại thành hạt nước li ti […]